/ 6 نظر / 16 بازدید
ali

پروانه به شمع بوسه زد و بال و پرش سوخت بیچاره از این سوختن عشق آموخت فرق منو پروانه در اینست پروانه پرش سوخت ولی من جگرم سوخت

reyhane

بلا فاصله بعدازمرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند...

باران

سلام عزیزم وب زیبایی داری امیدوارم موفق باشی شایدباهم بودن سخت تکرار شوداما به یادهم بودن را هرلحظه میتوان تکرار کرد این پستت خیلی زیبابود[گل] حیفم اومد کامنت نذارم

باران

سلام عزیزم وب زیبایی داری امیدوارم موفق باشی شایدباهم بودن سخت تکرار شوداما به یادهم بودن را هرلحظه میتوان تکرار کرد این پستت خیلی زیبابود[گل] حیفم اومد کامنت نذارم