/ 3 نظر / 22 بازدید
Nafas

باپايان سال شروع به خانه تكاني كردم به خانه دل كه رسيدم محبتت رابرداشتم نه غباري داشت ونه كهنه شده بود مهرت جاودانه دردلم خواهدماند [ماچ][قلب]

عاشق کوهستان

ای وای ... در این غم و اندوه ، نوشته ی زیبائیست .. کمی نگرانتون شدم[ناراحت]